Eceabat

Bugünkü Eceabat ilçesinin sınırları içinde, Balkanlar’dan gelen kavimlerin bir kolu olan Trakların kurduğu pek çok eski yerleşim merkezi vardır. İlçe merkezi Maydos (Madytos), Sestos (Akbaş), Kynossema (Kilitbahir), İdaion (Bigalı kalesi) Traklarca kurulan önemli yerleşim merkezleridir. İlçe merkezi olan Maydos Traklar’ın yanı sıra Milet, Faço ve Midilli göçmenlerinin de yerleştikleri sanılmaktadır. Bölge MÖ 2. yüzyılda İran egemenliğindeyken, 5. yüzyılda Pers savaşları’na tanık oldu. Tarihçi Strabon’a göre, kenti ilk kez Lesboslular (Midilliler) kurdu. Sırasıyla Persler’in Atinalıların Spartalıların Romalılar’ın Latinlerin yönetiminde kalan Eceabat, 1354’te Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşanın Rumeli’deki fetihleri sırasında Osmanlı topraklarına katıldı. Ece Bey’in önderliğinde fethedilen bölgeye Süleyman Bey tarafından Eceabat (Ece’nin imar ettiği, Ece’nin kurduğu) adı verilmiştir. Anıtsal Osmanlı kaleleriyle ünlüdür.

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren’in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre;

Gelibolu Sancağı’nın nahiyesi olan Eceabat, 17 köyden oluşup, bunun 13’ü Müslüman, 2’si Gayrı Müslim’dir. 1223 evde 4735 Müslüman, 1254 evde Gayrı Müslim nüfus bulunmaktadır.

Merkezi olan Maydos Köyü, deniz kenarındadır ve Gayrı Müslim halkın ilgilendiği mimarlık, doğramacılık ve oymacılık gibi sanatlar nedeni ile gelişmektedir. Bir hükumet konağı, cami, rıhtım, belediye binası, kilise ve birçok gazino ile yel değirmenleri, 1 taş, 2 kiremit ve tuğla ocağı bulunmaktadır.